========================================

Liên hệ:  Hạt Giống An Yên Shop

🏠: 50/42/6 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

☎09.8888.4657

========================================

Túi Xách Nữ Đẹp Hàng Hiệu

Chuyên cung cấp Sỉ và lẻ các mặt hàng Túi Xách Nữ Đẹp Hàng Hiệu

========================================

 Mặt hàng đẹp và bền, tất cả đều được bảo hành nên các bạn cứ yên tâm, nếu tình trạng lỗi của sản phẫm (Bung keo, đứt chỉ…) đều được 1 đổi 1.

 Giao hàng khi shop nhận được tiền cọc hay chuyển khoản của các bạn.

 Hàng được kiểm tra trước khi đóng hộp và đóng gói, tránh tình trạng hư sản phẫm.

 Tiền nào của đó nhé các bạn, Túi Xách Nữ Đẹp Hàng Hiệu

: 50/42/6 Vườn Lài, Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM

09.8888.4657 – 0901.490.973

 Xuất Xứ Quảng Châu
 Bảo Hành 12 tháng (1 Đổi 1 Nếu bị lỗi)
 Tiền nào của đó nhé mấy bạn, đừng so sánh với hàng khác.

  Quan trọng nhất : #Đừng_quên_Like_và_Share ạ ^^

========================================

#TuiXach #TúiXách #Túi_Xách

#TuiXachDa #TúiXáchDa #Túi_Xách_Da

#TuiXachNu #TúiXáchNữ #Túi_Xách_Nữ

#TuiXachDep #TúiXáchĐẹp #Túi_Xách_Đẹp

#TuiXachNuDep #TúiXáchNữĐẹp #Túi_Xách_Nữ_Đẹp

#TuiDeoCheo #TúiĐeoChéo #Túi_Đeo_Chéo

#TuiXachNuGiaRe #TúiXáchNữGiáRẻ #Túi_Xách_Nữ_Giá_Rẻ

#TuiXachHangHieu #TúiXáchHàngHiệu #Túi_Xách_Hàng_Hiệu

#TuiXachNuHangHieu #TúiXáchNữHàngHiệu #Túi_Xách_Nữ_Hàng_Hiệu

#TuiXachDepHangHieu #TúiXáchĐẹpHàngHiệu #Túi_Xách_Đẹp_Hàng_Hiệu

#TuiXachNuHanQuoc #TúiXáchNữHàngQuốc #Túi_Xách_Nữ_Hàng_Quốc

#SiTuiXach #SỉTúiXách #Sỉ_Túi_Xách

#BanBuonTuiXach #BánBuônTúiXách #Bán_Buôn_Túi_Xách

#GioXach #GiỏXách #Giỏ_Xách

#ViCamTay #VíCầmTay #Ví_Cầm_Tay

#ShopTuiXachTPHCM #ShopTúiXáchTphcm #Shop_Túi_Xách_TPHCM

#BanTuiXachQuan7 #BánTúiXáchQuận7 #Bán_Túi_Xách_Quận_7

#BanGioXachQuan7 #BánGiỏXáchQuận7 #Bán_Giỏ_Xách_Quận_7

#BanBuonTuiXach #BánBuônTúiXách #Bán_Buôn_Túi_Xách

#BanSiTuiXach #BánSỉTúiXách #Bán_Sỉ_Túi_Xách

#ShopTuiXachTPHCM #ShopTúiXáchTPHCM #Shop_Túi_Xách_TPHCM

#CuaHangTuiXachChanelCamTay #CửaHàngTúiXáchChanelCầmTay

 Beautiful and durable products, all are warranted so you can rest assured if the error of the product (Bau glue, break only …) are changed 1.
 Delivery when receiving your deposit or transfer.
 The goods will be clearly boxed, avoiding damage to the product.
 Shop well for customers, expect customers to pay early to Shop received and delivered orders directly to you quickly.
 Thank you

 Túi Xách Nữ Đẹp Hàng Hiệu TXHH003
 Guangzhou Export
 Silk flower print material
 Warranty 12 months
 Which of this money you some, do not compare with other goods.